Wat we doen

Collaborative Care Oplossingen

Forcare-Stroomdiagram (1).png

Samenwerking door ondersteuning van transmurale processen

Steeds verdergaande specialisatie is een drijvende kracht voor veranderingen in de zorg. Specialisatie vraagt om samenwerking met collega’s niet alleen binnen uw eigen instelling, maar steeds vaker ook daarbuiten. Samenwerking op dit niveau stelt belangrijke eisen aan de eenvoud, de betrouwbaarheid en de beveiliging van het transmuraal elektronisch uitwisselen van patiëntinformatie. Forcare helpt daarbij.

  • Soepele uitwisseling van data tussen systemen
  • Makkelijk en snel toegang tot klinische informatie
  • Stroomlijnt en verbetert uw processen
  • Werkt met alle denkbare medische beelden en documenten
  • Op open standaarden gebaseerd
  • Patiënten privacy gewaarborgd

Ervaar het zelf

Ontdek waarom ziekenhuizen wereldwijd al gebruik maken van Forcare's software om data uit te wisselen en processen te verbeteren. Krijg antwoord op al je vragen in een live demonstratie.

VRAAG EEN DEMO AAN