Persbericht REN blog

ICT-koppeling tussen Bravis en ZRTI maakt dvd overbodig