Digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg: ruimte maken voor waar het echt om gaat