22 Aug / 2016

‘The patient will see you now’ – welke trend laat het NICTIZ-onderzoek zien?

patient data


Op 18 augustus publiceerde de NOS het artikel ‘Kwart ziekenhuizen laat patiënt gegevens online inzien’. Hierin wordt gesteld dat een kwart van de ziekenhuizen patiënten de optie biedt online de eigen gegevens in te zien via een patiëntenportaal.

Volgens onderzoek van het NICTIZ – het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth – zijn ziekenhuizen met een inhaalslag bezig op het gebied van de informatievoorziening aan patiënten. Het onderzoek laat zien dat op dit moment 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal aanbiedt – dat is iets meer dan een kwart. Van die 22 patiëntportalen is het bij zeventien mogelijk een online afspraak te maken. Bij veertien ziekenhuizen kan de patiënt medische gegevens inzien, bij zes het zorg-/behandelplan raadplegen en bij drie zelf metingen toevoegen.

Het zijn weliswaar bescheiden cijfers, maar ze geven wel aan dat er een beweging in de zorg aan het ontstaan is. Het sluit ook naadloos aan bij onze bedrijfsmissie rond ‘Patient-Empowered Collaborative Care’. De patiënt krijgt meer en meer de regie over zijn eigen zorg, waardoor ook de rol van de zorgverlener verandert. De bekende Amerikaanse medicus Eric Topol signaleerde deze trend al in 2015 in zijn beroemde boek ‘The patient will see you now’. Door de toenemende informatievoorziening komt de patiënt zelf aan het roer en verliest de zorgverlener de rol van de allesweter.Patiënten kunnen door de opmars van portals niet alleen eenvoudiger gegevens raadplegen die een zorginstelling verzamelt, maar ook zelf data verzamelen met een eigen bloeddruk- of suikerspiegelmeter of de steeds populairdere wearables, zoals stappentellers. Het wordt de kunst om de gegevens die deze apparaten registreren, zo te verzamelen dat alle partijen – patiënten én zorgverleners – er toegang toe hebben.

Deze toename van data is nog een van de grotere bottlenecks in eHealth. We zien nu dat ziekenhuizen hun portals openstellen, maar daarmee blijven nog wel vragen onbeantwoord. Wat als een patiënt een behandeling krijgt in verschillende ziekenhuizen? Een reëel scenario nu ziekenhuizen zich in toenemende mate specialiseren. En hoe zit het met de patiëntdata die bij huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten wordt bewaard? Gaan we patiënten vragen om bij al zijn zorgverleners steeds apart in te loggen in een losstaande portal? Het antwoord op die vraag ligt voor de hand: dat wil niemand.

Wat dus hard nodig is, is maximale interoperabiliteit van zorgdata. Alleen dan is het mogelijk om data echt te delen onder alle betrokkenen. Die interoperabiliteit is nu nog vooral gericht op informatiedeling tussen zorgverleners onderling. Dat zal snel veranderen: ook de patiënt gaat hier zijn rol opeisen en wil even gemakkelijke toegang.

Daarbij is het overigens goed om te zien dat de algemene gedachte dat de patiënt eigenaar is van zijn data, geen punt van discussie meer is. Dat zal ook het uitgangspunt moeten zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Als de sector erin slaagt om echt werk te maken van interoperabiliteit en de initiatieven en middelen op dat gebied omarmt, wordt er veel mogelijk. Het zal in ieder geval leiden tot een totaal andere werkwijze in de zorg. Een werkwijze waarbij de patiënt vaak over evenveel en soms zelfs meer informatie beschikt dan de zorgverlener. Deze laatste zal zich zoals gezegd dan ook steeds nadrukkelijker ontwikkelen als een gezondheidsadviseur, die patiënten helpt de juiste keuzes te maken op basis van alle beschikbare informatie.

Deze trend is door alle resultaten van het NICTIZ-onderzoek heen langzamerhand zichtbaar aan het worden. En dat is goed nieuws.

Dit artikel verscheen eerder op Digitale Zorg Magazine

Infographic: Nictiz 

25 Apr / 2016

Forcare celebrates 10th anniversary with strong results on European Connectathon 2016.

On April 11 till 15, Forcare had a strong presence on the 10th European Connectathon 2016 in Bochum, Germany.

Among 80+ other vendors, and between 300+ engineers, we tested foundational profiles such as XDS. In addition, we also brought new and updated mobile interfaces, based on the latest version of HL7 FHIR and the mobile profiles from IHE. The specifications for implementing a trial use of these profiles were released just a few weeks prior.

21 Apr / 2016

Protecting Personal Health Information

Forcare University

Protecting personal health information from unauthorized access is a major concern to many people today. As patients we expect that our privacy sensitive data is kept safely by those that are responsible for our care. We expect that only those who need access to our medical records have, while those that we do not have a “treatment relationship” with don’t.

11 Apr / 2016

Apps for Health 2016 in Ontario Canada

Events

Join us at  Apps for Health Conference April 28th at Mohawk College in Hamilton Ontario. To learn more about these products and our new solutions: eReferral Portal and Patient Consent Management visit our booth.

11 Apr / 2016

Forcare and UMCG

News

 

Forcare and UMCG are working together with IHE-XDS for CVA-patienten (Dutch content)

11 Apr / 2016

Thank you for visiting us at Zorg & ICT 2016

News

Thanks to all that made our Zorg & ICT 2016 a great event by visiting the Forcare booth. Three busy days with many intensive and fruitful interactions with existing and new customers. If you were not able to come by please contact us for a demonstration, or download one of our whitepapers.

30 Mar / 2016

Forcare "de XDS Company" & Zorg & ICT 2016, Hal1 #C033

 

17 Feb / 2016

Get your 15 minute IHE-XDS Crash Course at HIMSS 2016 (Las Vegas)

HIMSS, XDS, News, Forcare, IHE, Front Page, Events

Every day at 10am and 2pm you can enjoy a 15 minute crash course on IHE XDS at the Forcare booth at HIMSS (#2671) in Las Vegas. In this course we'll explain the basics of the IHE Cross-enterprise Document Sharing profile and how to benefit from it in your daily clinical activities.

04 Feb / 2016

HIMSS 2016

News, Front Page, Events

HIMSS 2016 (Las Vegas, February 29 b March 4, 2016)

24 Sep / 2015

Forcare first Dutch company with IHE certification

News, IHE

IHE has certified Forcare's software, as it meets all requirements of standardized information exchange in healthcare industry